top of page
Keskkond! Kogukond! Kodanik!

ME TULEME selleks, et tuua Eesti poliitikasse rohkem tarkust, tervet mõistust ja vastutustunnet.
ME TULEME selleks, et viia ellu keskkondlik majandusprogramm, kus kehtib tasakaaluprintsiip: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.
ME TULEME selleks, et luua kõikidele inimestele ja erakondadele võrdsed võimalused poliitikas osalemiseks.
ME TULEME selleks, et teha riik lihtsamaks ja tõhusamaks ning vabastada kodanik riigi eestkoste alt.
ME TULEME selleks, et kogukonnad ja omavalitsused saaksid rohkem otsustusõigust.
ME TULEME selleks, et Eestist saaks koht, kus inimeste õnnelikkus ja elurikas elukeskkond on tähtsam kui statistiline majanduskasv.
ME TULEME selleks, et luua paremad tingimused väikeettevõtjatele ja muuta elu paremaks ka tõmbekeskustest eemal.
ME TULEME selleks, et päästa Eesti metsad käimasolevast röövraiest.
ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis oleks võimalik hingata puhast õhku ja süüa puhast toitu.
ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis kõlaks eesti keel ja valitseks eesti meel.
TULE ja loome koos elurikka ja vaba Eesti!

bottom of page