top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: haritus on kõige alusHeiki Lill Lauri Klein


Eesti juhtivad poliitikud on ära unustanud ühe olulise asjaolu, mis oli meie riigi loomisel üks vajalik eeldus ehk oluline nurgakivi - eestikeelne haridus.

Valitsus on alustanud kärbetega ja esimesed, kellele palga külmutamisest teada anti, on õpetajad. Palgalõhe kõrgemate riigiteenijate, riigiasutuste juhtide ja kõige madalama palgaga ametnike ning õpetajate vahel on üüratu. Palgakärpeid kiputakse aga ikka alustama sealt, kus inimene kohtub reaalselt riigiga. Riigimehelik on alustada kõrgemate riigiteenijate palkade vähendamisest. Õpetajatel on täita oluline roll ühiskonnas ning nende puuduse lahendamisele valitsuse poolt antavad sõnumid kaasa ei aita.

Valitsuskriisid ja vastandumine saab tihti alguse harimatusest. Riigist ja endast lugu pidavad ministrid mõistavad oma ameti olulisust. Nad esindavad enamuse valijate tahet ja peavad suhtuma inimestesse aupaklikult. Peab mõistma, et inimesed ongi erinevad. Kedagi ei tohi kiusata usuliste ja poliitiliste veendumuste ning seksuaalse sättumuse pärast.

Erinevad valitsused on kohelnud Eestis elavaid inimesi tihti rumalatena. Väga paljud otsused või sammud on jäänud kodanikega läbi rääkimata. Seetõttu ei ole demokraatlikud protsessid inimeste jaoks mõistetavad. Mõnigi neist on jõuga läbi surutud, kasutades seadustes pakutud võimalusi.


Kõik, mis paistab juriidiliselt korrektsena, ei ole seda alati moraalselt. Siit jõuamegi vastandumiseni, mis näitab, et unustusse on vajunud valitsemise hea tava. Poliitiline kultuuritus näitab paljude isikute harimatust. Haritus on aga kõige alus.

Eesti Tulevikuerakonna juhatus leiab, et õpetajate rolli peab ühiskonnas kordades rohkem väärtustama. Haritud laps oskab tulevikus ühiskonna valukohti paremini mõista. Ühe katteallikana õpetajate palkade tõstmiseks pakume välja kõrgemate riigiteenijate palkade vähendamist.

„Me peame enestele aru andma, et täna käivad koolis need inimesed, kes asuvad meie ühist riiki lähiaastatel kujundama ja juhtima. Seega tuleb just tänastele ja homsetele õpilastele tagada kõige parem haridus läbi kõige paremate õpetajate. Kahjuks aga on praegune valitsus andnud mõista, et ei väärtusta õpetajaametit.“ ütles Heiki Lill ja lisas „Paigalseis on tagasiminek, kuna ülejäänud maailm tuhiseb mööda. Paigalseis hariduses tähendab aga ka seda, et meie riigi homsed ja ülehomsetel juhtidel pole konkurentsieelist ülejäänud maailmaga võrreldes. Kas Eesti riigi valitsus on suunanud riigi arengu ummikusse? Kahjuks selliste otsuste valguses nii on.“.

“Eesti riigiaparaadis on juhtimiskriis, mille peamine põhjus on selles, et juhid ja tihti ka nende nõunikud ei oma enam erialast haridust, aga samas otsustavad nad väga olulisi erialaseid tegevusi korraldavate haritud ametnike saatuse üle.” ütles Lauri Klein ja lisas “Pahatihti on riigiasutuste juhid loonud kõrgemate ametnike nö ringkaitse, hoides kinni oma toolist ja unustades üldse, et nad on maksumaksjate teenistuses.".

Eesti Tulevikuerakond

22. oktoober 2020

bottom of page