top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: kadripäevatervitus uuele haridus- ja teadusministrileKadripäev on usutavasti alguse saanud püha Katariina järgi, kes hukati 304 aastal. Katariina oli noor haritud neiu, kes suutis väidelda korraga mitmete filosoofidega. Seetõttu on ta ka näiteks naisüliõpilaste kaitsepühak. Teoloogide, filosoofide, kõnepidajate ja peenema näputöö patroon. Katariina sümboliks on ratas. Katariina taheti hukata rattal, kuid see lagunes koost.


Eesti Tulevikuerakonna juhatus soovib kadripäeval uuele ministrile palju tarku ja häid mõtteid Eesti hariduselu edendamisel käesoleval raskel ajal.


Katariina on filosoofide ja üliõpilaste kaitsepühak ja täna on kadripäev, siis on äärmiselt sobiv tutvustada Eesti Tulevikuerakonna seisukohti uuele haridus- ja teadusministrile.


Mitmed ministrid enne Teid, hr. Jaak Aab, on tegelenud haridusreformiga, kuid käega katsutavat muutust ei paista kuskilt. Eesti elanikud peavad saama eestikeelse hariduse kõikjal ja see peab olema heal tasemel.


Sama tähtis, kui on eestikeelne haridus, on ka hariduse kättesaadavus. Kodulähedane kool peab olema normaalsus tänapäeva ja ka tuleviku Eestis. Hoolimata, kus Eestimaa nurgas kooliõpilane elab.


Riigikogu esimehele anti septembris edasi rahvaalgatus, mis soovib teaduse ja kõrghariduse rahastamise protsendi fikseerimist riigieelarves. Tehke see ära! Haritud eestlane on Eesti riigi kestmajäämise nurgakivi. Haritus on aga kõige alus.


Üheks väljakutsuvaks teemaks on kindlasti haridus- ja teadusministeeriumi jaoks koolide distantsõpe. Usaldage palun koole õppe ümberkorraldamisel. Uued paindlikud haridusmudelid on teretulnud, kus pääseb võidule isiksuskeskne lähenemine, õpetaja ja õpilase loov koostöö.


Lugupeetud minister, vaadake palun üle ka oma haldusalas toimuv, et riigi raha leiaks juhtimistasandil kõige otstarbekama lahenduse. Võibolla on aeg kergeks inventuuriks juhtimise kesktasandil ja seda ilma õpetajate palka puutumata.


Eesti Tulevikuerakonna juhatus


25. november 2020

Commentaires


bottom of page