top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: korruptsiooni vähendamiseks on vaja avada poliitiline konkurents


Valitsuse vahetumine on normaalne nähtus igas demokraatlikus riigis.

Kuid vahetusel on mõtet vaid siis, kui see toob ka midagi uut, puhastumist. Praegustel koalitsiooniläbirääkimistel seda märgata ei ole.Eesti Tulevikuerakonna juhatus taunib valitsuskoalitsiooni loomist korruptsioonikahtlustuse saanud ja korduvalt korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud erakonnaga. Me leiame, et Eesti rahvas vajab Keskerakonnalt ja Reformierakonnalt kõigepealt vastuseid järgmistele küsimustele:


1. Miks juhib Keskerakonna poolt läbirääkimisi politsei uurimise all

olev isik?


2. Miks Reformierakond on taandunud oma väärtusest ja peab loomulikuks valitsuse loomist kriminaaluurimise all oleva ja korduvalt korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud erakonnaga?


3. Mis saab loodavast koalitsioonist siis, kui Keskerakond mõistetakse järjekordselt kriminaalkorras süüdi?


4. Kas ja kuidas tagatakse erapooletu uurimine korruptsiooniasjas

Keskerakonna vastu nii, et ükski kõrge võimuesindaja sellesse ei sekku?


“Korruptsioonijuhtumid, eriti kõrgemal poliitilisel tasandil, riivavad inimeste õiglustunnet. Sellepärast valmistab sügavat hämmastust, et isik, kes kunagi algatas riigikogu liikmete eetikakoodeksi, peab täna täiesti normaalseks pidada läbirääkimisi korruptsioonikahtlustuse saanud erakonnaga, mida esindab politsei uurimise all olev endine minister,” ütles Eesti Tulevikuerakonna juhatuse liige Vahur Kollom ja lisas: “Erakond, mis on korduvalt pannud toime korruptsioonikuritegusid ja saanud uue kahtlustuse, ei sobi riiki valitsema. Vastupidi, sellist erakonda peab ees ootama sundlõpetamine. Seadused aga süüteo eest sellist karistust ei võimalda ja erakonna juhtfiguurid kardavad vastutust suurendavaid seadusemuudatusi nagu tuld.”


Me leiame, et ainuõige tõhus vahend poliitilise korruptsiooni

vähendamiseks on avada poliitiline konkurents.


Eesti Tulevikuerakonna juhatus peab demokraatia arendamisel esmavajalikuks suurendada inimeste võimalust osaleda poliitikas. Muutma peab erakonnaseadust ja valimisseadust nii, et erakondade asutamine oleks lihtsam ja kõikidele erakondadele valimistel tagatud võrdsed võimalused. Olgu siin takistustena välja toodud järgmised märksõnad: rahastamine, valimiskünnis, valimisringkonnad, kautsjon, kinnised nimekirjad. Kui need takitused saaksid vastavate seadustemuudatustega kõrvaldatud, suudaks poliitmaastik ise ennast keerulises olukorras puhastada ja sellised olukorrad, nagu praegu, oleksid välistatud.


Eesti Tulevikuerakonna juhatus


17. jaanuar 2020

Commentaires


bottom of page