top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: kutse koostööle ei tohi olla näiline

Lauri Tõnspoeg Vahur KollomPeame erakondadeülest koostööd ja ühisosa leidmist oluliseks. Erakond Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised leidsid ühisosa, millest kasvas välja ka ühine deklaratsioon, millega kutsuti teisi liituma.

Kutse koostööle ei tohi olla näiline. Eestimaa Roheliste ja Erakond Eesti 200 segases vormis koostatud koostööettepanek saabus TULE juhatuse liikme Heiki Lille tööga seotud postkasti tund aega enne pressikonverentsi, mitte erakonna ametlikule e-postile. Meedia vahendusel teavitati koostööst ja nõuti teistelt erakondadelt nende ettepanekutega liitumist.

Eesti Tulevikuerakond leiab, et sellist koostööettepanekut ei saa võtta tõsiselt. Ühine deklaratsioon tekib arutelude tulemusena ja kajastab kokkulepitud osas kõigi seisukohti. TULE jaoks on tähtis, et otsuseid tehakse otsedemokraatia abil. Meie jaoks on oluline inimeste kaasamine ja nendelt arvamuse küsimine. Olgu selleks vormiks siis rahvaküsitlus, referendum jms. Samuti võtab ühes otsedemokraatiat viljelevas erakonnas seisukoha ettevalmistamine, arutelu ja hääletus oma aja.

Kahjuks on koostatud deklaratsioon vastuoluline. Ei saa hukka mõista või heaks kiita ühtegi otsedemokraatlikku algatust, teadmata selle täpset sisu. Samuti annab koostatud avaldus konfliktile hoogu juurde. Antud vormis koostatud deklaratsioonile ei ole võimalik oma allkirja anda.

Eesti Tulevikuerakonna juhatus on seisukohal, et tänane lõhe ühiskonnas on tekkinud riigikogus esindatud erakondade tegevusest või tegevusetusest. Tulge ometi mõistusele ja asuge koostööle.

Roheliste ja Eesti 200 üleskutse aga ainult süvendab seda lõhet ja teravdab konflikti.

“Otsedemokraatia puhul on küsimuse sõnastus ülioluline tulemuse kujunemisel . See on sarnane matemaatika ülesandega, kus antud algandmed on vaja täpselt läbi lugeda. Kas küsitakse pindala või ümbermõõtu näiteks, vastused ja lahenduskäik on täiesti erinevad, kuigi algandmed võivad samad olla. Sestap ei saa sellele ülesandele anda enne vastust, kui me ei tea mida küsitakse.” ütles Lauri Tõnspoeg ja lisas “Kui referendumi küsimus lõpuks tuleb, siis võime ka TULE seisukoha selle osas anda, kas see on hea või halb ning kas sellel on mingid soovimatud tagajärjed. Seniks soovime uue armastuse leidnud Eestimaa Rohelistele ja Eesti 200-le kauneid mesinädalaid, pikka kooselu või abielu, kumba iganes nad siis eelistavad.“

“Kaldun arvama, et ükski erakond ei ole selle vastu, et samasooliste kooselu küsimused on vaja lahendada. Ehk küsimus ei ole “kas” vaid “kuidas” ütles Vahur Kollom ja lisas “Riigikogul on võimalik valida kolme lahenduse vahel. Esiteks, võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid. Teiseks, kooseluseadus tühistada ja asendada tsiviilpartnerlusseadusega. Eelmises riigikogu koosseisus esitasid saadikud menetlemiseks paarkonnaseaduse eelnõu, milles olid kõik vajalikud lahendused olemas. Kolmandaks, tühistada kooseluseadus ja võrdsustada samasooliste kooselu abieluga. Valik on teie lugupeetud riigikogu liikmed. Jõudu tööle.”.

Eesti Tulevikuerakond

29. oktoober 2020

Kommentare


bottom of page