top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: rahvaesindaja, tule ometi mõistuseleHeiki Lill Märt LäänemetsEesti Tulevikuerakond soovib lõhedeta ühiskonda. Igasugune vastandumine on viinud tähelepanu paljudelt olulistelt teemadelt kõrvale.

Viirusepuhang ja sellest tulenev on oluliselt mõjutanud protsesse ühiskonnas. Piirangud, toetused ja laenud on oma iseloomult hetkemõjuga. Majandusele on kriis mõjunud laastavalt. Füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt kevadel pankadest võetud esimesed maksepuhkused on läbi saanud.

Inimestel on täna hirm oma sissetulekute kadumise ja kohustuste täitmise pärast. Asjatundjad on märkinud, et alates jaanuarist on oodata ettevõtjate pankrotilainet. Töökoha kaotus viib tööpuuduseni, mis võib kaasa tuua inimeste sattumise vaesuslõksu ja terviseprobleemid.

Lugupeetud rahvaesindajad, tulge ometi mõistusele ja keskenduge kriisist väljumise tegevuskavale. Vastandumise asemel palume kõikidel riigikogu liikmetel näha üksteises partnereid ja keskenduda ühisosa leidmisele ning koostööle.

Eesti Tulevikuerakond leiab, et seni lõhestavalt mõjunud küsimusi on võimalik lahendada ja tasandada laiapindse kaasamise ja panustamise kaudu. Tuleviku tööriistad selleks on rahvaküsitlused, referendumid ja arenev otsedemokraatia. Need tööriistad aga ei pea asuma poliitilise hetkekasu ja vastandumise teenistusse.

“Meil ei ole aega omavahel kraagelda. Hetkel peab panema aluse teaduspõhisele ja keskkonnahoidlikule majandustsüklile. Tehkem seda võimalikult hästi ja laiapindselt kõiki osapooli kaasates. Ühiskonnana peame koostööd tegema selleks, et kõigil oleks Eestis hea elada. Eesmärk on lihtne - võimalikult suur hulk inimesi peab tahtma ennast identifitseerida eestlastena.” ütles Heiki Lill ja lisas “Eestlasele on aga ürgomane, et tal peab olema kõik parem, kui naabritel. Teeme siis Eesti selliseks, et naabrid kadestavad! Ärme loovutame positiivseid kõrgeid kohti rahvusvahelistes edetabelites. Panustame, et meie kõrged kohad hariduses, majandus- ja pressivabaduse edetabelites säiliksid ja tõuseksid. Väldime sattumist negatiivsetesse tabelitese. Olgu nendeks siis palgalõhe, perevägivalla või suitsiidi edetabel. Keskendume eelkõige sisule. Ootan Riigikogult ja valitsuselt positiivset ja tulevikku viivat poliitikat!”.

“Eesti poliitika paistab olevat muutunud täiesti pahupidiseks. Selle asemel, et tegeleda tõsiselt kriisiaja majandusmeetmete programmiga, kus oleks ka midagi muud peale laenuraha külvamise, vallandab valitsus kunstliku valitsuskriisi ei-tea-millest ja opositsioon algatab taas ette nurjumisele määratud umbusaldusavalduse ühele ministrile, nagu see võiks midagi muuta. Miks? Koalitsioon ilmselgelt selleks, et võimu hoida; opositsioon selleks, et nad minema lüüa. Ja jätkata ise samamoodi?” ütles Märt Läänemets ja lisas “Praegu peab kõik ebavajalikud tegevused, nagu nn abielureferendum ja sõnasõda kõiksugu kooseluvormide teemal edasi lükkama ning keskenduma peamisele: inimeste toimetulemise tagamisele arukate ja tõhusate meetmetega. Kes seda peab tegema, kui valitsejatel ei jätku ei tahet ega südikust?”.

Eesti Tulevikuerakond

27. oktoober 2020

NB! Kui jagad meie mõtet, lisa oma näoraamatu profiilipildile frame “TULE mõistusele”.

Frame on leitav siit: https://www.facebook.com/profilepicframes Lisage seal otsingumootorisse "Tulevikuerakond".

Comments


bottom of page