top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: rohkem otsustusõigust omavalitsusele ja kogukondadele!1. oktoobril on riiklik tähtpäev - omavalitsuspäev. Eesti Tulevikuerakonna juhatus soovib kõikidele omavalitsustele head omavalitsuspäeva. Tunnustame omavalitsusi nende panuse eest Eesti riigi loomisel, taastamisel ja arendamisel. Soovime neile tarkust ja koostööindu.

Seadusandja andis oma panuse kohaliku omavalitsuse tähtsuse rõhutamisel. Samas on oluline riikliku tähtpäeva raames arutleda omavalitsuse olemuse ja suhete üle erinevate kogukondadega. Vajalik on üle vaadata ka riigi ja kohaliku omavalitsuse roll teatud ülesannete lahendamisel. Otsustamine on vaja viia inimestele lähemale ehk kõik otsused, mida saab ja on mõistlik teha kohapeal (kogukonna, küla, valla, linna tasandil), tehaksegi kohapeal. Riik peab toimima nii suures osas, kui võimalik, altpoolt ülespoole.

Omavalitsustele on vaja anda otsustusõigust juurde ning suurendada veelgi nende iseseisvat tulubaasi ja õigusi kasutada kogutud maksuraha kohalikes huvides, vajamata riigipoolset ümberjagamist. Muudatuste raames peab andma omavalitsuse piires suurema kaaasarääkimise õiguse seal esindatud kogukondadele. Kogukonnal peab olema otsustusõigus kohalike asjade üle. Omavalitsustes toimuv näilik kaasamine peab muutuma sisuliseks kaasamiseks. Alt-üles põhimõtte rakendamine otsustamisel muudab kohalikul tasandil ka inimesed poliitiliselt aktiivsemaks.

“TULE seisab väga selgelt kogukondade kaasamise eest otsustusprotsessidesse. Kaasamise mängimisest peab saama tegelik kaasamine Otsustamine peab toimuma altpoolt ülespoole ja tugev ise hakkamasaav kogukond on üks riigi alustalasid. Riik vajab muudatusi, et suurendada kõikide inimeste võimalusi osaleda poliitikas ja olla otsustamise juures.” ütles Eesti Tulevikuerakonna juhatuse liige Vahur Kollom ja lisas “Omavalitsuspäev annab hea võimaluse vaadata ootusrikkalt tulevikku ja luua pinnas muudatustele, mis aitavad kõige paremini kaasa Eesti tasakaalustatud arengule”.

“Piirkonniti on Eesti kohalike omavalitsuste võimalused väga ebavõrdsed, kuid neile antud ülesanded ja kohustused on laias laastus samad. See tuleneb elanike arvust, taristust, geograafilisest asendist ning paljudest muudest faktoritest. Kui me soovime, et inimesed pöörduksid tagasi maale elama, siis tuleb luua noortele peredele ka vastavad tingimused.” ütles Eesti Tulevikuerakonna liige Lauri Tõnspoeg ja lisas “Praeguse süsteemi järgi jäävad ellu vaid suurlinnad, sest viimastel kümnenditel näitavad rahvaarvu kasvu vaid Harjumaa ja Tartumaa. Linnastunud riik võib olla ju tore, ent välistele ohtude vastu on ta nõrk. Näiteks kasvõi Covid 19 pandeemia, mille puhul paljud inimesed sõitsid linnast ära maale ning loodetavasti leidsid seal, et maal on tore elada, kuid ei ole tööd. Siin on koht, kus senine regionaalpoliitika näitab oma totaalset läbikukkumist.”.

Eesti Tulevikuerakond

01. oktoober 2020

コメント


bottom of page