top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: võtke tagasi abielureferendumit käsitlev eelnõu


Poliitilise jõuna avaldame kahetsust Riigikogu liikmete tehtud ettepanekute pärast.


Otsedemokraatia toetajatena peame rahvalt arvamuse küsimist oluliseks. Kui koalitsiooni tõesti huvitab rahva arvamus, siis peab küsima meid kõiki palju rohkem mõjutavate teemade kohta, kui seda on abielu võimalikkus samasooliste isikute vahel.


Eesti riigi edenemise ja kvaliteetse elukeskkonna säilimise küsimused on palju olulisemad ja neid ei ole kunagi rahvahääletusele pandud. Kodanikud protesteerivad laastava metsaraie vastu, mida võimaldavad kehtivad seadused ja otsused. Kodanike käest ei ole küsitud sedagi, kas on õigustatud Rail Balticu ehitamine kõige keskkonnavaenulikumal moel, mis tähendab kümnete uute kaevanduste rajamist sügava soo täitmiseks.


Referendumi korraldamist enne kohaliku omavalitsuse valimisi võib aga käsitleda riigi raha arvelt valimiskampaania tegemisena, millel on korruptsiooniilmingud.


Rahvaesindajaile antud võimu ja õigusi ei tohiks kasutada meelevaldselt ja destabiliseerivalt, silmas tuleb pidada kaugemat ja üldisemat eesmärki.


Tuletame Riigikogu liikmetele meelde Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulat: “Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.”.


Lugupeetud koalitsioonisaadikud, tulge palun mõistusele ja võtke tagasi abielureferendumit käsitlev eelnõu.


Eesti Tulevikuerakonna juhatus

11. jaanuar 2021


bottom of page