top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond valis uue juhatuse ja presidendi

Eesti Tulevikuerakonna liikmed valisid virtuaalsel üldkoosolekul

erakonna presidendiks Lauri Tõnspoegi ja asepresidendiks Vahur Kollomi. Uude viieliikmelisse juhatusse valiti Teet Randma, Mati Kose, Urmas Heinaste, Urmas Ott ja Viktoria Lukats.


Eesti Tulevikuerakonna presidendi Lauri Tõnspoegi jaoks on suur au olla valitud esindama vahvat liikmeskonda, kuhu kuuluvad tegusad ja targad inimesed igast eluvaldkonnast. Samuti tundis ta heameelt, et kahe erakonna ühendamine oli edukas ja tekkinud seltskond on veelgi toredam ja tugevam, pidades seda heaks eelduseks edasi liikumisel. Samas valutas südant poliitlise olukorra pärast Eestis: “Riigikogus pole täna erakonda, kes kaitseks meie elukeskkonda, meie metsi ja maavarasid, meie laste tulevikku ning seetõttu on meie osalemine poliitikas täna hädavajalik, enne kui kõik on maha müüdud ja ära väärindatud. Soovime, et rohkem tarku ja väärikaid inimesi osaleksid poliitika kujundamisel ning seetõttu oleme valinud otsedemokraatliku tee, kus poliitilisi otsuseid langetavad kõik liikmed ise, kes selles osaleda soovivad. Kui tahad, et poliitika ei juhiks sind, vaid sina juhiksid poliitikat, siis TULE ja otsusta ise.“


Presidendi valimistel teiseks tulnud kandidaat saab erakonna asepresidendiks, kes abistab presidenti ja täidab presidendi ülesandeid juhtudel, mil president ei saa oma ülesandeid täita.


“Eesti rikkus on tema inimestes ja looduskeskkonnas, kus me elame, aga suuruse võti on ja jääb rahva haridusse ja haritusse. Kohati tundub, et me kardame oma rikkusi ja ei taha olla vaimult suured. Ka poliitika ei muutu enne, kui uued inimesed tulevad poliitikasse ja on valmis võtma vastutuse elukorralduse muutmiseks Eestis,” ütles Eesti Tulevikuerakonna asepresident Vahur Kollom ja lisas “Eesti poliitiline süsteem on vaja muuta kaasavamaks. Kuidas? Väga lihtne. Alustame valimiskünnise kaotamisest, anname rahvaalgatusele ja rahvaküsitlusele oluliselt suurema kaalu, kaotame poliitikute kahel toolil istumise, jagame Eesti valimisringkonnad ümber nii, et suuremate ja väiksemate valimisringkondade suurus ei erineks teineteisest olulisel määral. Muudame erakondade rahastamist jne. Korruptsioonijuhtumid on kinnitanud, et kaasavama poliitilise süsteemi loomiseks vajab ka erakondade rahastamise järelevalve tõhustamist. Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega. Reaalne elu on näidanud, et liiga kergekäeliselt tehakse demokraatlikud väärtused peenrahaks või kaudselt toetatakse nendest loobumist.”


Enim hääli kogunud juhatuse liikme Teet Randma sõnul tuleb nüüd keskenduda kohalike omavalitsuste volikogu valimistele valimistele: „Tänan Eesti Tulevikuerakonna liikmeid usalduse eest ja luban juhatuses jõudsalt panustada erakonna edukaks osalemiseks kohalike omavalitsuste valimistel. Võtmeküsimusteks tulevastel valimistel pean: rahva tervishoidu, vanurite hoolekannet, haridust, töökohtade loomist, looduskaitset, toiduturvalisust, kergliikluse arendamist, materjalide ringkäitlust ja taastuvenergia kasutusele võttu.“


Uus erakond nimega Eesti Tulevikuerakond tekkis Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna liitumisel 20. augustil ning registreeriti ametlikult 8. detsembril 2020.a.


9. veebruar 2021

Comments


bottom of page