top of page
  • TULE

Heiki Lill. Võtame poliitilise initsiatiivi


Postimees uuris, milliste seaduseelnõude või poliitiliste algatustega kavatsetakse erakondade poolt alanud aasta sisse juhatada.

HEIKI LILL, Eesti Tulevikuerakond:

"Kala hakkab mädanema peast. Mõlema võimuerakonna varakambrites on mitmed lõpetamata korruptsioonilood ning ka praegu on käimas pikale veninud kohtumenetlused. Ikka omastamine ja riigi raha mitte eesmärgipärane kasutamine. Varem kriminaalkuritegudes süüdi mõistetud mõjukad erakonnaliikmeid erakondadest välja ei arvata, kuigi erakondade endi kord seda nõuab. See näitab, kui kahepalgelised ja väärastunud on meie juhtivad poliitilised jõud.

Kuid õigusriigis ei tohi olla lubatud kurjategijate lubamine riigijuhtimise juurde! Korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud erakond peab teatud juhtudel olema poliitika tegemise juurest kõrvaldatud! Vastavasisuline petitsioon jõuab lähiajal ka riigikokku.

Asjakohase seaduse kehtima hakates on vähemalt lootus, et pikapeale paraneb üldine poliitiline kultuur ning riigi maine. Sedavõrd väikeses riigis nagu Eestis ei tohi olla kohta korruptsioonile."

Postimehe MÕTTEKOJA vastused on avaldatud 6.01.2022.


bottom of page