top of page
  • TULE

Lauri Klein, nr 1275 Nõmmel: 10 lihtsat soovi Tallinnas (ja kogu Eestis)10 lihtsat soovi Tallinnas (ja kogu Eestis) on järgmised:


1. Looduse arvelt enam juurde ei ehita! Kui väga on ehitada vaja, siis ainult olemasolevate ehitiste asemele ja selge eelistusega taaskasutatavatest materjalidest (juurde ei kaevanda). See kehtib ka teede ja raudteede ehituse kohta.


2. Kolmandik linnast jäägu loomadele ja taimedele! Teine kolmandik kõigile liikumiseks ja kolmanda võib täis ehitada. Linnaruum tuleb terviklikult vastupidavaks ümber planeerida ja aja jooksul ümber muuta (kui vaja siis tuleb olemasolevaid ehitusalasid lammutada ja taasrohestada).


3. Inimesed saagu ise otsustada kuhu nende teenitud raha läheb! Igaüks suunaku oma maksuraha ise sinna kuhu näeb seda kõige enam vajavat. Kogu eelarve olgu kaasav.


4. Otsused sündigu kogukondades ja otsedemokraatlikult, st avalikul hääletusel. Samas tuleb hoida ka tervikpildi nägemise võimet, seepärast peaks enne otsustamisi ja hääletamisi need otsused, mis on kogukondadeülesed, käima läbi ekspertide kogust, kellel pole otsustusõigust, aga kelle kohustus on kogukondi nõustada.


5. Autod linnast välja! Linnas peab saama hakkama jalgsi, jalgrattaga ja ühistranspordiga. Kõik need kolm liikumisviisi peavad olema turvalised ja sedavõrd mugavad, et nende igapäevast kasutamist ei märkagi.


6. Rohkem aega ja vähem sebimist! Esmatarbeteenused olgu 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja sellised hüved, nagu puhas õhk, puhas vesi ja toit vajadusel ka tasuta kättesaadav. Välist energiat (mitte kondimootorit) kasutavad liikumisviisid olgu kulukad ja mittesoositud.


7. Majapidamised saagu rohkem ise hakkama! Särtsu ja soojuse tootmine peaks olema detsentraliseeritud. Levima peab printsiip et anname inimestele õnge, mitte kala. Toetada tuleb majapidamiste ja ühistute kestlikule vastupidamisele suunatud tegevusi, nagu nt omatootmine (päikesepaneelid katustel, väiketuulikud, rattaparklad, kogukonnarattad, kogukonnaaiad, katuseaiad, väikepoed jne).


8. Inimeste tervis olgu linnas oluline indikaator! Kui inimeste tervis on halb, tuleb tegeleda selle põhjustega - keskkonnaga (nii füüsilise kui vaimsega) ja eluviiside tervislikku suunda nügimisega, mitte panna kogu aur tagajärgedele. Ei ole vaja ehitada suuri haiglaid vaid on vaja rajada linnametsi ja parke, kus saaks nii füüsilist kui vaimset tervist taastada ja hoida.


9. Ettevõtlus hoolivaks, puhtaks, läbipaistvaks, multifunktsionaalseks ja mahedaks! Toetada ja soosida tuleb mikro- ja väike-ettevõtteid, erit neid, kes suudavad pakkuda multifuntsionaalsust. Suurtööstused ja eriti monofunktsionaalsed ei kuulu kestlikku elukeskkonda.


10. Lõpetada majanduskasvu ülistamine ja rahaorjus! Raha peab taas saama vahendiks, mis teenib inimest, mitte vastupidi. Selge ja läbipaistev peab olema see, et ükski kasv ei ole igavene, igale tõusule järgneb langus ja kui tõus on koos väikeste langustega olnud pikalt püsiv, siis sellele järgneb pikk ja püsiv langus. Teisiti ei saa looduses olla ja püsiva kasvu kuulutajad elavad unistustes või on lihtsalt silmakirjalikud, sest jätavad osa kulusid kõrvale (need kulud on kas mõnes teises riigis või kauges tulevikus).


Ja lõpuks tahan tuua ühe targa mehe soovituse: ÕPPIGE ROHKEM MOLUTAMA! Lisan omalt poolt sellele, et siis võib olla vähem tulusid, aga on ka palju vähem kulusid, sest tervis jääb alles

Commentaires


bottom of page