top of page
  • TULE

Lauri Klein. Kas roheenergia on elektrihinna tõusu põhjus või lahendus?


Postimehe Mõttekoda küsis: Kas roheenergia on elektrihinna tõusu põhjus või lahendus? Eesti Tulevikuerakonna nimel vastas looduskaitsja LAURI KLEIN:


Elektrihinna tõus, nagu igasugune hinnatõus, ei ole ju tegelik, vaid inimese loodud finantssüsteemi osa, nagu elekter on inimese loodud tehnoloogiline hüve. Need mõlemad, nii finantssüsteem kui ka elekter näitavad seda, kuidas inimene on püüdnud ja püüab edasi luua oma maailma oma mõistusega, aga mitte baseerudes looduspõhistel lahendustel.


Tuule ja päikese kasutamine elektri tootmiseks on juba lähemal looduspõhisele lahendusele. Hinnatõusu ei oleks, kui kõikidel majapidamistel Eestis oleks katusel oma päikesepaneelid ja õues tuulegeneraator ning ühisesse võrku oleks liidetud kogukonnad, kel oleks salvestusvõimalused selleks olukorraks kui päikest ja tuult ei ole piisavalt. See, et elektriarveid ei suudeta maksta, ei ole ju tegelikult elektrihinna probleem, vaid inimese harjumuslik olukord tarbida liiga palju elektrit, teisisõnu mugavus. Jah, samas olen nõus, et löögi alla satub just vaesem osa elanikkonnast, kes tihti juba tarbib vaid esmavajaduste piiril.


Minu arvates peaks ühiskond siinkohal tulema elanikele appi, sekkuma elektriturgu ühelt poolt ja jälgima et sealne kasum ei oleks ebaproportsionaalne ja suuremat tarbimist nõudev/soosiv, ja toetama ELi taastusrahastust neid, kes on oma tarbimisega kestlikud, aga ikka millegipärast kõrge hinna tõttu löögi all. Hinnatõusu peaks kõigepealt reguleerima finantsmajanduslike meetoditega, st sekkuma turgu, sest sealt see tõus genereerub, mitte rohepöördest, nagu püütakse väita. Kui väheneb tarbimine, väheneb ka hind. Üle on vaja vaadata inimeste tarbimisharjumused, mitte pidada neid pühaks lehmaks ja kõigile, kes sellest räägivad öelda, et te tahate kiviaega tagasi minna.

Ja lõpuks, mina isiklikult ei poolda ühtegi suurtööstuslikku lahendust, milleks on ka tuule- ja päikesepargid, olgu siis merel või maal, kumbki pole hea. Loodus ei soosi tsentraliseeritud lahendusi vaid plastilisi hajutatud võrgustikke, mis on sidusalt sõlmitud, nii võiks toimida ka inimühiskond, kus tugevalt sidusateks sõlmedeks on kogukonnad ja võrgustiku moodustaksid nende liikmed – üksikmajapidamised (linnas lisanduksid korteriühistud jms).


Avaldatud 16.09.2021 Postimehes:

https://arvamus.postimees.ee/7339082/kas-roheenergia-on-elektrihinna-tousu-pohjus-voi-lahendus?

Comentários


bottom of page