top of page
  • TULE

Lauri Klein. Kuidas elektrihinna tõusu leevendada?


Kuidas elektrihinna tõusu leevendada?

Lauri Klein, TULE esinduskogu liige 9.12.21 Postimehes:


Elektriturg ja selle reeglid ei ole äsja tekkinud. Sellega seotud muresid saab lahendada kas tagajärgi leevendades või põhjustega tegeledes. Käibemaksu alandamine on tagajärgedega tegelemine, mis kindlasti ei ole piisav ega ka jätkusuutlik.


Kiireid meetmeid on vaja, aga samal ajal tuleb kohe tegeleda ka põhjustega. Tagajärgedega tuleb tegeleda ka kiiremini kui maksualandus võimaldab. On ju teada, kes kõrge elektrihinna tõttu praegusel talvel külma kätte jäävad, st maksta ei jaksa. Neid tuleb otseselt toetada, seda enam, et nende elekter liigub enamasti läbi riigifirma.


Kõige olulisem on aga tegeleda põhjustega. Eesmärk ei tohiks olla enama elektri tootmiseks odavamaid viise otsida, vaid hoopis vähem tarbida ja iseseisvamalt toota. Selleks, et üks riik oleks energiasõltumatum, on vaja, et selles riigis oleks võimalikult palju ise hakkama saavaid majapidamisi, kes on samal ajal üksteisele omavahelise võrgustikuna toeks. Igasugune tsentraliseerimine ja suurtootmine muudab olukorra alati haavatavamaks ja kukub pikas perspektiivis kokku.


Kiiresti tuleks toetada kõige haavatavamaid, aga samas valmistuda selleks, et Eesti majapidamised ja väiketootmised saaks varustatud päikesepaneelidega ja väiketuulikutega, mis kataksid nende põhivajaduse elektri järele ja toimiksid ka ühises võrgustikus. Selleks on vaja jõuliselt toetada nii üksikmajapidamiste kui ka väiketootjate energeetiliselt iseseisvamateks muutmist, mitte süvendada inimeste sõltuvust riigist läbi suurte riigihiidude elektripaneelide ja tuulikutega varustamise. Ja ärgem unustagem, et elektri tarbimisel kulub selgelt väike osa põhivajadusteks ja suurem osa mugavusteks, mida ei pea igapäevaselt olemas olema.


Comments


bottom of page