top of page
  • TULE

Märt Läänemets. Kas Eesti peaks toetama Leedut?


Postimehe Mõttekoda: Leedu on demokraatliku lääneriigina seisnud jõuliselt vastu Valgevene ja Hiina inimõigusi ohustavale tegevusele ning maksnud selle eest kõrget hinda sanktsioonide näol. Kas Eesti tagasihoidlik diplomaatia on olnud põhjendatud ning mida saaksime teha teisiti, et me ei kaugeneks väärtuspõhisest poliitikast ning Balti ühtsusest?


MÄRT LÄÄNEMETS, orientalist ja Eesti Tulevikuerakonna esinduskogu liige:


Kõigepealt tuleks küsida, kas Eestil üldse on iseseisvat välispoliitikat. Meie «tagasihoidlikku diplomaatia» põhjal otsustades pigem ei ole. Välispoliitiliselt on Eesti ELi tähtsusetu ripats ja tundub, et sellega ollakse rahul. Kas Eesti-sugusel väikeriigil üldse saab iseseisvat välispoliitikat olla? Saab, ja selleks ei pea EList lahkuma. Meie välispoliitika voolusäng on paigas, see on kuuluvus NATOsse ja ELi.

Meeldib see meile või mitte, aga maailm on polariseerunud ja meil tuleb pool valida. Alternatiiv on Hiina-Vene plokk, aga kas me seda ikka tahaksime? Aktiivset välispoliitikat saab teha ka ELi-NATO raames. Miks me ei tee? Ilmselt nii on mugavam.

Eesti välispoliitika raskuskese peab olema Baltikumi-Põhjamaade koostöö. Eriti lähinaabrite – Soome, Läti ja Leeduga. Balti välispoliitiline koostöö peab olema ühtne ja väärtuspõhine. Väärtuspõhine ei vastandu pragmaatilisele, vaid pikemas vaates ongi pragmaatiline.

Kumb on kasulikum, kas loodetava majandustulu nimel lipitseda Hiinaga ja sattuda üha rohkem selle kontrolli alla, või demokraatlike väärtuste püsimise nimel teha koostööd Taiwaniga? Muidugi viimane. See oleks ka majanduslikult perspektiivsem. Leedu on seda mõistnud ja samme astunud (17+1-formaadist lahkumine, Taiwani esinduse loomine).

Miks Eesti ja Läti kõhklevad? Kas peame kartma Hiina sanktsioone? Milleks? Eestile on Hiina marginaalne majanduspartner (2,5 protsenti Eesti väliskaubanduskäibest ja 0,1 protsenti otseinvesteeringutest). Mida meil kaotada? Võita aga kaugelenägeva väärtuspõhise väikeriigi kuvand ja riskivaba majandustulu.


Avaldatud: 23.09.2021 Postimees

https://arvamus.postimees.ee/7344250/eesti-peaks-toetama-leedut?

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page