top of page
  • TULE

Lauri Tõnspoeg. Mis saab Eesti metsast?


Postimehe mõttekoda küsis: Loodushoid ja metsaraied on pälvinud ühiskonnas aina suuremat tähelepanu ja tekitanud teravamaid konflikte. Hiljuti esitati riigikogule ettepanek eemaldada RMK-lt raiesurve. Kas see võiks leida toetust ja aidata metsa säästa? Või oleks mõni parem lahendus? Milline?


Eesti Tulevikuerakonna president Lauri Tõnspoeg vastas:


Dividendiootuse eemaldamine ei muuda RMK tegevuses midagi, lihtsalt riik ja rahvas ei saa oma metsa raiumise eest siis enam mitte midagi vastu. RMK maksab dividende keskmiselt umbes 15 protsenti oma käibest ja materjal, mida nad müüvad, on tasuta käes. Kuna RMK juhatus otsustab ise, kuhu teenitud raha kulutatakse, siis umbes samas suurusjärgus raha, mida riigikassasse makstakse, kulutatakse metsateede ehitamisele, mis kusagile ei vii ning mis on mõeldud vaid puidu väljaveo hõlbustamiseks. Neid teid on kokku juba 9600 km ja igal aastal tuleb 300 km juurde ning tulu neist saab erasektor, kelle jaoks puidu väljavedu on odavam. RMK suudaks kindlasti dividendide raha ise ära kulutada, sest raamatupidamislikult on nad meie ühise metsa väärtust suutnud vähendada viie aastaga 3,1 miljardi pealt 650 miljoni peale, ehk umbes 2,5 miljardit ära kaotada on nende käes tühiasi ja tänu nende 650 000-eurosele PR-eelarvele oleme kõik varsti selle üle ka õnnelikud. Ainus mõistlik viis, kuidas meie kodanike ühist metsa majandada, on RMK sulgeda ning luua uus eelarveline Riigimetsa Amet, mille tulud laekuvad otse riigile ning mille kulude eelarve kinnitab valitsus.


Postimees "Mõttekoda > Mis saab Eesti metsast?" 8. aprill 2020. a.
Comments


bottom of page