top of page
  • TULE

Pressiteade: uus erakond on sündinud - Eesti Tulevikuerakond (TULE)

Eesti Tulevikuerakonna poliitiline avaldus


Tartus, 20. augustil 2020. aastal


Täna, Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 29. aastapäeval sündis Tartus uus erakond – Eesti Tulevikuerakond. Kahe erakonna – Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna – üldkogud kinnitasid juba varem juhatuste poolt alla kirjutatud ühinemislepingu, mis andis Eesti Tulevikuerakonnale legitiimse aluse.


Me tunneme uhkust selle üle, et 29 aastat tagasi väga keerulistes poliitilistes oludes taastatud Eesti iseseisvus on edukalt vastu pidanud. Au ja kiitus ning sügav kummardus toonastele otsustajatele! 1990-tel aastal valitud poliitika on toonud meid siia, kus me praegu oleme. Meil on demokraatlik vaba riik ja üsna tugev kodanikuühiskond. Seda ei olegi nii vähe. Seda tuleb hinnata ja hoida – aga ka arendada ja edasi viia.


Kahjuks on meil täna probleeme rohkem, kui lahendusi ning isegi tarkust ja valmisolekut neid probleeme näha. Koroonakriis on näidanud meie tänase tehnoloogilise tsivilisatsiooni haprust ja haavatavust ning vajadust paljud väärtused ja tegevusviisid ümber hinnata ja ümber korraldada. Selleks on vaja tarkust ja julgust. Poliitiliste kriiside korral valime pahatihti pooli, mõistmata sügavamalt, mis tegelikult toimub. Kui arusaamine saabub, võib olla juba liiga hilja. Palju suurem ja tõsisem väljakutse on aga looduskeskkonna ohjeldamatu hävitamine, mis lähendab inimkonda hukule kiiremini ja kindlamini, kui ükski poliitiline kriis. Kõike seda tuleb mitte üksi tähele panna, vaid kõik see nõuab ka kiiret ja tarka tegutsemist. Oleme me selleks valmis?


Millele meil loota? Mitte millelegi muule, kui inimeste tervele mõistusele ja globaalse ellujäämisinstinkti töölehakkamisele. Peale inimeste, riikide ja rahvaste on meie igapäevaseks koostööpartneriks kogu elusloodus. Meile peab taas meelde tulema, et oleme osa loodusest ja selle hävitamisega saame vältimatult hukka ka meie ise. Selline arusaam peab juhtmõttena jõudma ka poliitikasse. Teistmoodi enam ei saa.


Tulevikuerakond tuleb just sellest murest, hoolest ja lootusest kantud missioonitundega. Samas ei tee me illusioone, et suudame kiiresti maailma parandada. Kuid me oleme valmis ja täis tahet koostöös kõigi poliitiliste jõududega panustada Eesti poliitikasse, et seda lahti raputada praegusest stagnatsioonist ja erakondlikust vägikaikavedamisest. Liiga palju aega kulub teineteisele vastandumisele, selle asemel, et erakondade üleselt midagi sisulist korda saata. Me peame suunama poliitika taas tegelema põhilisega – Eesti rahva elu seadmisega parimal ja missioonitundlikemal moel selles suures ja keerulises, paraku ka ohtlikus maailmas. Me teame, et tuleviku seemneid külvatakse just praegu ja et tulevikus sööme just seda leiba, mida praegu kasvatame. Me kõik tahame, et see ei oleks kibe ega kesine. Selleks tuleb panustada täna, targalt ja ettenägelikult. Inimeste huvides. Rahva huvides. Maailma huvides.


ME TULEME selleks, et tuua Eesti poliitikasse rohkem tarkust, tervet mõistust ja vastutustunnet.


ME TULEME selleks, et viia ellu keskkondlik majandusprogramm, kus kehtib tasakaaluprintsiip: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.


ME TULEME selleks, et luua kõikidele inimestele ja erakondadele võrdsed võimalused poliitikas osalemiseks.


ME TULEME selleks, et teha riik lihtsamaks ja tõhusamaks ning vabastada kodanik riigi eestkoste alt.


ME TULEME selleks, et kogukonnad ja omavalitsused saaksid rohkem otsustusõigust.


ME TULEME selleks, et Eestist saaks koht, kus inimeste õnnelikkus ja elurikas elukeskkond on tähtsam kui statistiline majanduskasv.


ME TULEME selleks, et luua paremad tingimused väikeettevõtjatele ja muuta elu paremaks ka tõmbekeskustest eemal.


ME TULEME selleks, et päästa Eesti metsad käimasolevast röövraiest.


ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis oleks võimalik hingata puhast õhku ja süüa puhast toitu.


ME TULEME selleks, et ka tuleviku Eestis kõlaks eesti keel ja valitseks eesti meel.


TULE ja loome koos elurikka ja vaba Eesti!


Lisainfo:


Heiki Lill

Eesti Tulevikuerakond

telefon: 5665 9954


Lauri Tõnspoeg

Eesti Tulevikuerakond

telefon: 512 1281

bottom of page