top of page
  • TULE

Vahur Kollom. Tulge mõistusele, härra Mölder!


Vahur Kollom


Endine õiguskantsler Allar Jõks juhtis hiljuti tähelepanu sellele, et valitsus astus maskikandmise kohustust kehtestades seadusest üle. Asjatundjana juhtis ta tähelepanu tehtud vigadele. Seda hämmastavam on lugeda, et riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees kutsub asjatundjat, vandeadvokaati, mõistusele.


Kogu sellest Tõnis Mölderi kommentaarist saab välja lugeda terve koalitsiooni suhtumise viiruspuhangu ohjeldamiseks tehtavate otsuste menetlemise õiguspärasuse hindamisse. Ehk mina saan aru niimoodi, et kui on viiruspuhang, siis valitsus teeb, mida tahab, põhiseaduslikke õigusi ei peagi järgima. Tehakse aga seadusega vastuolus olevaid määruseid ja otsuseid, lootuses, et keegi neid ei vaidlusta. Õnneks on endine õiguskantsler ka pärast oma ametiaega südamega asja juures.


Kogu selle loo valguses tekib õigustatud küsimus, millega tegeleb riigikogu ja kuidas aitavad kõigele sellele kaasa ministeeriumid. Kevadel selgus, et väga palju tööd oli eelmistel valitsustel tegemata, et tekkinud eriolukorda ohjata. Nüüd selgub, et ka vastuvõetud otsused on sõna otseses mõttes auklikud ja juriidiliselt ebakorrektsed. Riigikogule ja valitsusele ei saanud olla uudiseks, et teine viiruspuhangu laine oli tulekul. Võibolla peab justiitsminister oma tähelepanu suunama ajakirjanike käitumise kontrollimise asemel valitsuse tegemistele?


Seaduste täitmisega kipub olema valitsusel, nende alluvuses olevatel ametitel ja ka riigikogul endal tõsiseid probleeme. Väga tihti peab sekkuma õiguskantsler. Tulge mõistusele, härra Mölder, seadustest kinnipidamine on demokraatlikus riigis võimuesindajate poolt elementaarne. Siin ei saa olla kohta eneseõigustusel. On aeg vaadata peeglisse.


Ja lõpetuseks, kõrgemad riigiteenijad, kes te premeerisid ennast kevadel palgatõusuga. Olge õiglased ja astuge samme oma palga langetamiseks, mitte ärge alustage kulude kärpimist sealt, kus inimene kohtub reaalselt riigiga – päästeametnikest, politseinikest, arstidest, õpetajatest.


Tartu Postimees "Vahur Kollom: tulge mõistusele, härra Mölder!", 29. november 2020 

bottom of page