top of page
  • TULE

Urmas Ott. Õpetajate palgatõus ei tohiks tulla laste arveltUrmas Ott

Võru Valla elanik


Järjekordselt saime kinnitust, et üks erakond ei näe Harjumaast kaugemale ning neid ei huvita kuidas peaks inimesed hakkama saama Kagu-Eesti metsade ja küngaste vahel.


Täiesti mõistetav on, et õpetajad väärivad kõrgemat palka, nagu seda väärivad päästjad, politsei, meditsiini- ja kultuuritöötajad. Aga tõsta pedagoogide palka meie kõigi laste arvelt on ikka väga väär ja suur rumalus.


Harjumaa keskmine brutopalk 2020. a IV kvartalis oli 1653 eurot, Võrumaal 1248 eurot, Põlvamaal 1324 eurot ja Valgamaal 1164 eurot. Eesti keskmine brutopalk 2020. a oli 1448 eurot (Statistikaameti andmed). Õpetaja miinimum brutopalk 2021. aastal 1315 eurot, Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk 2019. a oli 1582 eurot (Haridussilm).


Kuna ligi pool rahvaarvust elab Harjumaal ja lähtudes eespool esitatud numbritest, siis tõenäoliselt kõige suurem palgatõusu nõudlus tuleb just Harjumaa õpetajatelt.


2017. a avaldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi uuringu Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes“ järgi mõjutavad noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust kõige enam transpordivõimalused ja kvalifitseeritud juhendajate vähesus maapiirkondades


Tänase haridus- ja teadusministri plaan tõsta õpetajate palka huvihariduse arvelt, paneb kõige raskemasse olukorda just maapiirkonna noored ja huviringid, tõenäoliselt mõjutab antud otsus kõige vähem just Tallinna ja sh Harjumaa peresid ja noori.


Mida oleks pidanud või peaks tegema teisiti? Õpetajate palgatõusu soov ja lubadused on ammu teada, see ei ole tulnud nagu välk selgest taevast. Täna ma arvan, et juba kaks aastat tagasi oleks pidanud tõmbama pidurit kõrgemate riigiteenistujate palgatõusule, mis isegi kriisi ajal on jõudsalt kasvanud. Kõrgemate riigiteenistujate sh Riigikogu liikmete ja valitsuse liikmete palgatõusu arvelt oleks saanud tõsta õpetajate palkasid ning noorte huvihariduse rahad oleks sellises mahus jäänud kärpimata. Kas nii ei oleks palju õiglasem ja ausam?


https://lounapostimees.postimees.ee/7244049/kiri-opetajate-palgatous-ei-tohiks-tulla-laste-arvelt

Komentarze


bottom of page