top of page
  • TULE

Peeter Liinsoo. Kas lindude pesitsusrahu peaks olema riigi- ja erametsas samasuguse korra alusel?


Postimehe MÕTTEKODA küsis: Kas lindude pesitsusrahu peaks olema riigi- ja erametsas tagatud samasuguse korra alusel?


Eesti Tulevikuerakonna juhatuse liige Peeter Liinsoo vastas:


Pesitsusrahu, kui lindude noorpõlve üleskasvatamise aeg, peab olema kehtestatud üleriigiliselt perioodile 1.04.-15.08. olenemata maa omandivormist. Mets on seal päriselt elavate lindude ainus kodu, meie inimesed mitte ei oma, vaid kasutame nende kodukeskkonda.

Kõigile on teada, et kala kudemisajal püüda ei tohi, nagu ei tohi küttida ulukeid poegade kasvatamise ajal.Need keelud on üleriigilised, sõltumata omandivormist. Keegi ei nõua antud keeldude tühistamist oma majanduskasu saavutamiseks. Kahjuks on vaid raie- ja metsamaterjalitööstuse mõningad liikmed ning nüüd ka keskkonnaminister arvamusel, et kasvavad puud tuleb maha võtta igal ajal ja igast kohast. Eesti Ornitoloogia Ühingu hinnangul hukkub igal aastal üle 80 000 linnupoja ja nii on viimase 30. a jooksul vähenenud metsalinnustiku populatsioon 1/4 võrra. Ei pea olema akadeemik, et aru saada – selline tegevus on loodusvaenulik.


Rääkida aastal 2021 eraomandis metsades raierahu mitte pidamisest ja/või selle kompenseerimisest mõjub samasuguse anakronismina kui rääkida orjapidamise keelu kahjude hüvitamisest või kahelda naiste valimisõiguse vajalikkuses! Veelgi enam, asi ei ole ju ainult lindudes: kevad-suvine raie kahjustab sellesama metsaomaniku enda ja tema naabrite vara nii kergesti levivate haiguste, tuleohu, rikutud mullapinnase kui ka vee kvaliteeti. Samuti on suvine elav puit kesise kvaliteediga ja selle eest ei ole võimalik saada õiglast hinda. Kes kompenseerib selle saamata jääva tulu?


Teiste vastajate seisukohti saab lugeda siit: https://arvamus.postimees.ee/7273709/mis-saab-linnurahust

Comentários


bottom of page